Gry i programy freeware

 
 
Menu

Gry i programy

Freeware - English version

Licencja freeware

 

Kontakt

mój e-mail :
Proszę o nie przesyłanie mi reklam i innych ofert handlowych.

 

 

 
 

Wyszukiwarka schematów RTV - program użytkowy

 

  Program przeznaczony do katalogowania własnych schematów RTV oraz wyszukiwania zamienników modeli na podstawie danych o układach scalonych występujących w danym chassis. Baza modeli i producentów RTV składa się z ponad 53200 rekordów.
Program nie zawiera schematów, jest tylko rodzajem bazy danych z informacjami ułatwiajacymi odszukanie właściwego schematu na podstawie obsady układów scalonych.
Przeczytaj dokładny opis programy i sposób jego instalacji.

 Uwaga! Program ma już 15 lat, dane pochodzą własnie z tego okresu, więc nie ma jeszcze informacji o telewizorach plazmowych czy LCD.
 

Instalacja i wymagania techniczne

 

 
Skopiuj archiwum z plikami instalacyjnymi (5 MB)  icbaza.zip

Pobrany plik rozpakuj do tymczasowego katalogu z którego uruchomisz instalację.
Kliknij plik setup.exe aby rozpocząć instalację. W trakcie jej trwania instalator zapyta o katalog do którego ma zainstalować program, należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu instalacyjnego.
Po instalacji we wskazanym przez nas katalogu pojawią się pliki programu:
BazaIc.exe - główny plik uruchamiający program
BazaIc.hlp - plik pomocy
BazaIc.cnt - spis tematów pomocy
Ic.dbf - baza danych o układach (nie edytować bezpośrednio)
Ic.mdx - baza układów (nie edytować bezpośrednio)
Typ.dbf - baza danych o kategoriach (nie edytować bezpośrednio)
Typ.dbt - baza kategorii (nie edytować bezpośrednio)
Typ.mdx - baza kategorii (nie edytować bezpośrednio)
Jeśli nie był wcześniej instalowany sterownik baz danych, DBE Administrator to po instalacji pojawi się też w panelu sterowania.
Aplikacja będzie uruchamiana przez skrót w menu Start lub na pulpicie.
Standardowo będzie możliwość usunięcia programu przez uninstal dostępny w panelu sterowania, w dziale: dodaj, usuń programy.

Wyszykiwarka schematów RTV

 

Obsługa programu:

 

 Główne okno programu przeznaczone jest do przeglądanie danych , sortowania i wyszukiwania. Edycja danych odbywa się w osobnym oknie, więc nie ma możliwości przypadkowego ich skasowania. 
Na dolnej belce statusu, po najechaniu myszką na przyciski lub inne elementy okna programu, pojawiają się podpowiedzi i objaśnienia. Aby sortować dane w kolumnach trzeba kliknąć tytuł odpowiedniej kolumny. Dodatkowo opcje sortowania są dostępne przez menu główne i podręczne. Menu podręczne wywołuje się prawym przyciskiem myszy na obszarze okna programu.

Kliknięcie na wybranym rekordzie w tabeli, przenosi nas do okna z wykazem układów w danym modelu. Przycisk Powrót przełącza z do okna głównego.
Aby zawężać ilość widocznych rekordów można wybrać z listy rozwijanej konkretną kategorię sprzętu. 
Nie jest też istotna wielkość liter. Aby odszukać producenta lub dany model sprzętu, wystarczy wprowadzić początkowe litery nazwy.
W menu Pomoc zawarte są informacje o programie. Pomoc kontekstowa pojawia się po naciśnięciu na klawiaturze F1


 

Edytowanie danych:

 

 Do okna edycji bazy danych wchodzi się przyciskiem Edycja lub z menu. Tylko w tym oknie możliwa jest edycja danych. Zabezpiecza to dane przed przypadkowym skasowaniem.

Okno edycji podzielone jest na dwie części. Dolna część służy do wprowadzania nowych danych, a górna do edycji istniejących.
Aby wprowadzić nowe dane należy w dolnej części wypełnić okienka edycyjne. Z listy rozwijanej wybiera się kategorię sprzętu, pozostałe dane wypełnia się po uprzednim wstawieniu kursora. Naciśnięcie przycisku Dodaj rekord powoduje przepisanie danych do bazy. Przycisk Usuń rekord wyświetla komunikat z pytaniem o potwierdzenie i usuwa wskazany rekord z bazy.

Przy wpisywaniu układów z tego samego modelu wystarczy wypełniać tylko to jedno okienko i przyciskiem Dodaj rekord wprowadzać kompletne rekordy.
Przy zmianie modelu okienka edycyjne czyści się przyciskiem Wyczyść
Aby korygować istniejące dane należy kliknąć przycisk Edycja w górnej części okna, tabela umożliwia wtedy edycję. Zatwierdzenie komórki następuje po przejściu do następnej lub przyciskiem Zatwierdź edycję na nawigatorze tabeli.

 
 

Copyright © 2000-2018 SoftDarek - All Rights Reserved