Gry i programy freeware

 
 
Menu

Gry i programy

Freeware - English version

Licencja freeware

 

Kontakt

mój e-mail :
Proszę o nie przesyłanie mi reklam i innych ofert handlowych.

 

 

 
 

Videoteka - program użytkowy, freeware

 

  Videoteka to aplikacja umożliwiająca użytkownikowi skatalogowanie swoich kaset video, w prostej i praktycznej bazie danych. Zasadnicza część aplikacji składa się z dwóch okien. W głównym oknie możliwy jest wybór bazy danych (z menu "Plik"), jej przeglądanie i sortowanie. Formularz ten nie zezwala na dokonywanie zmian w bazie danych.  Do drugiego okna wchodzi się przez przycisk "Edytuj" i tu możliwa jest edycja Videoteki (przykładowej lub nowej użytkownika).
Zestaw przycisków nawigacyjnych umożliwia poruszanie się po bazie danych, wstawianie lub usuwanie 
rekordów, edycję istniejących. Okienko edycyjne "gatunku" jest w formie listy rozwijanej która zawiera 27 typowych nazw gatunków filmowych. Wybierając gatunek, do formularza wstawiony zostaje rysunek, który graficznie symbolizuje rodzaj filmu.
Po uruchomieniu aplikacji, pojawia się "Przykładowa Videoteka", przedstawia ona sposób w jaki można skatalogować kasety video. Numery filmów mogą zawierać literki: a, b, c ... jeśli na kasecie jest kilka tytułów.

 Uwaga! Program ma już ponad 15 lat, Ptzeznaczony był do katalogowania kaset video, ale, można go nadal wykorzystać do katalogowania płyt DVD
 

Tworzenie własnej Videoteki

 

  Aby stworzyć własną Videotekę, z menu "Plik" wybieramy "Nowy"(pojawia się pusta baza danych) i 
przyciskiem "Edytuj" otwieramy okno edycji Videoteki.
Przycisk "Dodaj Rekord" wstawia pusty rekord na końcu bazy danych, a przycisk "Wstaw" (z grupy przycisków nawigatora), przed zaznaczonym rekordem. Jest to istotne przy sortowaniu rekordów. Zapis do pamięci następuje automatycznie po przejściu do następnej komórki lub po naciśnięciu przycisku "Zapisz".
W początkowej fazie użytkowania nie zaleca się edycji "Przykładowej Videoteki", dopiero po stworzeniu własnej (Menu – Plik – Nowy) z "Przykładowej" można usunąć rekordy i wykorzystać ją jako dodatkową bazę danych.

Kopia zapasowa

Po wprowadzeniu danych do Videoteki Użytkownika (Menu – Plik – Nowy) zalecane jest utworzenie kopii zapasowej, (Menu – Edycja – Kopia Zapasowa). Zabezpiecza to utworzoną bazę danych przed skasowaniem, w przypadku ponownej instalacji lub przenoszenia. Tak zabezpieczone dane można odtworzyć (menu – Edycja – Kopia Zapasowa – Przywróć z kopii zapasowej). 
Przy używaniu Przykładowej Videoteki, kopia zapasowa jest niedostępna. 

Instalacja

 

  Pobierz plik videoteka.zip
Rozpakuj archiwum.
Dalej instalacja przebiega standardowo.  W trakcie instalacji możliwa jest zmiana docelowego katalogu lub akceptacja domyślnego ( C:\Program Files ) oraz wskazanie miejsca na umieszczenie skrótu do programu w menu "START". 

    Do aplikacji dołączona jest przykładowa "Videoteka" która przedstawia sposób w jaki należy skatalogować własne kasety. Każdy film może być opisany w komórkach: Tytuł, numer kasety, aktorzy, czas trwania, gatunek i recenzja lub opis filmu. Gatunek filmowy dodatkowo przedstawiony jest poprzez obrazki które graficznie symbolizują charakter filmu. Użytkownik może wybrać je z listy rozwijanej, 27 typowych gatunków filmowych.


 

Edytowanie danych:

 

 Do okna edycji bazy danych wchodzi się przyciskiem Edycja lub z menu. Tylko w tym oknie możliwa jest edycja danych. Zabezpiecza to dane przed przypadkowym skasowaniem.

Okno edycji podzielone jest na dwie części. Dolna część służy do wprowadzania nowych danych, a górna do edycji istniejących.
Aby wprowadzić nowe dane należy w dolnej części wypełnić okienka edycyjne. Z listy rozwijanej wybiera się kategorię sprzętu, pozostałe dane wypełnia się po uprzednim wstawieniu kursora. Naciśnięcie przycisku Dodaj rekord powoduje przepisanie danych do bazy. Przycisk Usuń rekord wyświetla komunikat z pytaniem o potwierdzenie i usuwa wskazany rekord z bazy.

Przy wpisywaniu układów z tego samego modelu wystarczy wypełniać tylko to jedno okienko i przyciskiem Dodaj rekord wprowadzać kompletne rekordy.
Przy zmianie modelu okienka edycyjne czyści się przyciskiem Wyczyść
Aby korygować istniejące dane należy kliknąć przycisk Edycja w górnej części okna, tabela umożliwia wtedy edycję. Zatwierdzenie komórki następuje po przejściu do następnej lub przyciskiem Zatwierdź edycję na nawigatorze tabeli.

 
 

Copyright © 2000-2018 SoftDarek - All Rights Reserved